Jelenlegi hely

IN MEMORIAM

AKIKRE EMLÉKEZÜNK…

Takács Márta (alapító igazgató, magyar–német szakos tanár)

Abban az időben végezte el a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyarnémet szakát, és kezdte meg pedagógusi pályáját, amikor ismert történelmi okok miatt a szovjet túlsúly, az orosz nyelv kötelező oktatása uralta az iskolák légkörét és a közéletet. Neki viszont híresen nagy álma volt a nyugati nyelvek, elsősorban a német nyelv, a német kultúra terjesztése, népszerűsítése. Az idegen nyelv mint eszköz, az idegen nyelv, amely összeköt, és nem elválaszt! Tanárként, szakfelügyelőként, iskolaigazgatóként ezen álom megvalósításának szentelte egész életét, alkotóerejét.

Gondolkodása, személyisége, tevékenysége nagy visszhangot keltett tanítványaiban, tanártársaiban és a szülők körében is. Több évtizedes erőfeszítései meghozták gyümölcsüket. Tanítványai közül több, mint hatvanan léptek németnyelv-tanári pályára! Sorra bővült azon iskolák köre, ahol elindult a német nyelv emelt szintű oktatása. Kísérleti jelleggel egy-egy óvodában is.

Így aztán megerősödött a bázis a Takács Márta által megálmodott két tanítási nyelvű gimnázium beindításához. 1987-ben elkészült, óriási erőfeszítéssel és sok munkával a 16 tantermes épület. Az Avasi Gimnázium nevet büszkén vállaló iskola immáron 30 éve érvényesíti az alapító igazgató, Takács Márta alapelvét: „Folyamatosan formálni és fejleszteni!” Az idegen nyelv oktatása két tannyelvű és emelt szintű osztályokban folyik. Külföldi cserekapcsolatok, utak és vendégtanárok színesítik a tanulási folyamatot sikeresen. Az oktatás színvonala a többi tantárgy, a művészeti képzés terén is kimagasló. A legendás hírű tanárra, az Avasi Gimnázium néhai igazgatójára nagyon illik a következő Goethe-idézet: „...Őrzi a jót az utókor örökre!”

Emlékezett: Dukát Istvánné az Avasi Gimnázium nyugdíjas némettörténelem szakos tanára

Antalné Koska Noémi (biológiakémia szakos tanár)

Túl korán hagyott itt minket Noémi. Tantárgyait enciklopédikus tudással oktatta. Minden gyógynövényt ismert, és ismereteit hatalmas lelkesedéssel meg is akarta másokkal osztani. Sosem felejtjük azt a bükki biológus kirándulást, ahol Noémi nagyon lemaradt két osztálynyi gyerekkel. Amikor vissza-mentünk érte, nem értette, hogy mi a baj, hiszen ők csak növényeket határoztak, aztán az úton átkocogó sünt kezdték figyelni... Az általa szervezett olaszországi túra, a chiapperai 2 hét, avasis tanárokkal, diákokkal szintén a legszebb emlékeink közé tartozik. Egészség- és környezetvédelem, biológia angolul számára az élet legfontosabb kérdései voltak, persze a családja mellett. Még rengeteg kérdést szerettünk volna feltenni neki, amelyekre hiteles választ csak ő adhatott volna.

Bódi Györgyné Margó néni (testnevelő)

Nyugdíjasként került az Avasi Gimnáziumba, mint ebédeltetést segítő pedagógus. Az biztos, hogy a déli étkezés addig soha nem látott rendben folyt, amíg velünk volt Margó néni. Finoman, de határozottan emlékeztette az ifjúságot a kulturált étkezés és viselkedés szabályaira, miközben egyfolytában járkált, és mindenkihez volt egy-két kedves szava. Még hetvenen felül is senior síversenyeken indult (eredetileg testnevelő tanár volt). Felejthetetlenek az Avasi Napokon szervezett tanári és dolgozói produkciói, amelyekben még a konyhai dolgozók is felléptek.

Dr. Madej Ferencné Marika (magyar–angol szakos tanár)

Marika úgy mutatkozott be a tantestületnek, hogy nem is jött az Avasi Gimnáziumba, hanem repült. Szó szerint és átvitt értelemben is. Az Egyesült Államokban járt tanulmányúton, és hatalmas lelkesedéssel kezdett el tanítani az Avasiban. Szanticska-projekt, emlékezetes osztálykirándulások, kiváló ötletei és tiszteletre méltó nagy tudása, szakmaisága jutnak eszembe először; másodszor bölcsessége és emberi tartása. Irigylésre méltó intelligenciával és tapintattal nevelte nemcsak tanítványait, hanem fiatal kollégáit is.

Holczer Viktor (magyarangol szakos tanár)

Mindenki sírt, amikor meghallottuk: nem késik, hiszen sosem tette − végzetes baleset történt. Viktor 1993 és 1997 között az Avasi Gimnázium magyartörténelemrajz fakultációs osztályának tanulójaként már kitűnt tudásával, kreativitásával, szellemességével. Máig felejthetetlenek az Avasi Gálákra általa írt jelenetek – a Homérosz-átdolgozás, a párizsi kávéházi hangulat – különösen, hogy nemcsak magyarul, hanem idegen nyelveken is tehetségesen alkotott. Nagy hivatástudattal, elkötelezetten készült a tanári pályára. Kollégaként visszatérve készségesen segített bármikor, önmagát nem kímélve vállalt minden feladatot – és hiába ajánlottuk fel neki, volt tanárait nem tegezte vissza.

Első osztálya szalagavatóján üresen maradt a "RENDEZŐ" széke a színpadon.

Nagy űrt hagyott maga után, Tanár Úr!

Pál Enikő (német szakos tanár)

Enikő nagyon rövid ideig tanított az iskolában, német nyelvet, ő is Takács Márta tanítványa volt. Tudását aztán német nyelvterületen mélyítette el s adta tovább, motiválva, a német nyelv és tanórái iránti lelkesedéssel eltöltve tanítványait. Ő tartott először jógaórákat az iskolában, megismertetve velünk egy egészen más életszemléletet és kultúrát is. Az ő kezdeményezésére vezették be az Avasi menzáján ideiglenesen, választhatóan a vegetáriánus étrendet.

Ígéretes tudományos pálya előtt állt, kiváló tanár és kolléga volt. Halála az első nagy, megrendítő veszteség volt az Avasi Gimnázium számára.

Ujhelyi Tímea (németangol szakos tanár)

Time ["táim"] – ahogy mindenki hívta – német tagozatos diákként és később tanárként is a maximumra törekedett. Az Iskolakrónika azt is megőrizte róla, hogy még magyar helyesírási versenyen is megyei döntős volt... Diákként a diákönkormányzat vezetőjeként éveken át dolgozott az egész iskoláért, majd tanárként visszatérve irányította a DÖK munkáját ugyanolyan lelkesedéssel és nagy odafigyeléssel. „Kemény” tanár hírében állt, aki sokat követelt a diákjaitól, de az ő érdekükben tette. A sors értelmetlenül kegyetlen volt hozzá, egy beteljesítetlen élet tört derékba tragikusan fiatalon.

Tóth Kálmán (társadalomismeretet tanító biológiakémia szakos tanár)

Kálmán bácsi is nyugdíjas pedagógusként tanított az Avasi Gimnáziumban, főleg társadalomismeretet, pedig eredetileg biológiakémia szakos volt, s igazgatóként vonult nyugdíjba. Ez a tény is azt bizonyítja, hogy nagyon nagy tudású, széles látókörű, nagy tapasztalattal rendelkező kollégával gazdagodott tantestületünk. Szerettünk vele ebédelni, vagy egyszerűen az óraközi szünetekben a közelében tartózkodni, mert szellemes társalgó volt, az élet nagy kérdéseiről sok bölcsességet hallhattunk tőle, emellett derűt és kacagást hozott a környezetébe.

Tóth Sándorné Dagmar (német szakos tanár)

„Dagmarizmusok” – mindenkinek ez jut először eszébe a történelem - német szakos tanárnőről. Nyugdíjba vonulásáig német anyanyelvű tanárként tanított több évfolyamot is. Szerettük hallgatni vicces kifejezéseit. Csak néhány példa: „köteles óra” = kötelező óra, „elmúlt osztály” = előző osztály, „külsőálló” = kívülálló, „arányosak” = aranyosak, „kesfiam” = kisfiam, „májkenőcs” = kenőmájas, „egybetrikó” = lányok tornadressze, „tárgyólagos” = tárgyilagos.

Nagyon jól tudott magyarul, de időnként szóhasználatában a germanizmusok kerekedtek felül, ezek még rokonszenvesebbé tették kedves egyéniségét.

Emlékeztek: Fürj Marianna és Schramkó Ágnes, alapító tanárok


IN MEMORIAM

Dr. Nagy Ferencné, Pusztafalvi István, Kissné Dr. Szabó Margit és Dr. Pabis Györgyné

Zsuzsa, Pista, Margitka és Saci – ahogyan „családunkban”, az Avasi Gimnázium matematika-fizika munkaközösségében szólítottuk őket – fájdalmasan korán és rövid idővel egymást követően távoztak el közülünk és az életből. Sosem pótolható hiányt, be nem tölthető űrt hagytak maguk után tanítványaikban és bennünk, volt munkatársaikban.

Mind a négyen szakjaik mestertanárai voltak. Kollégákként felnéztünk rájuk, rengeteget tanultunk tőlük és példájukból: tárgyi ismeretet, módszertant, tanári gyakorlatot, de legfőképpen diák- és emberszeretetet. Mindegyikük más-más egyéniségű, vérmérsékletű, életstílusú ember volt, akik csapatban is tudtak dolgozni, együttműködni: szervezői, motorjai voltak közös tevékenységeinknek.

Most 8-10 év távlatából is felejthetetlen személyiségük egyedisége, szeretett alakjuk élénken él mindnyájunk emlékezetében, akik ismerhettük őket.

ZSUZSA higgadt, nyugodt stílusa, csendes, de határozott egyénisége, kötelességtudata, következetessége közszeretetnek örvendett. Osztályfőnökként csakúgy, mint családanyaként előrelátóan, gondoskodóan tevékenykedett mindig, kerülve a magamutogatást, a középpontba kerülést. Neki köszönhetjük az első jelentős eredményt: a matematika OKTV-n Halász Anna 17. lett.

PISTA (azaz ) betegen is mindkét végén égette a gyertyát; nem tudott 110 % alatt dolgozni, szervezni, tevékenykedni: élni. Közös középiskolai, egyetemi éveink alapján állíthatom: ez nála „születési hiba”, otthonról hozott adottság volt. Diákjait és három gyermekét is erre nevelte.

MARGITKA a Miskolci Egyetemről érkezett közénk, komoly tudományos és oktatói munkatapasztalatokkal. Gazdag tudását, szakismeretét szívesen osztotta meg nemcsak diákjaival, külön mentorált tehetséges tanulóival, hanem velünk, érdeklődő kollégáival is. Sajnos, nagyon várt unokájának megszületését már nem érhette meg.

SACI közösségünk „tyúkanyója” volt: diákok és felnőttek gyámolítója. Ő mindenre talált megoldást, minden sebre gyógyírt; tanítványai mindig érezték az „érted haragszom” szigorúságából előtörő szeretetét, mély emberségét. Úgy is ment el, ahogyan élt: elegánsan, gyorsan, az utolsó pillanatig másoknak segítve.

A fenti emlékfoszlányok, gondolattöredékek remélhetőleg minden olvasó számára érzékeltetik a veszteségeket, amelyeket szeretett volt kollégáink idő előtti halálával mindannyian – tanítványok, tanárkollégák és az Avasi Gimnázium – elszenvedni kényszerültünk.

Miskolc, 2017. augusztus

Emlékezett: Nagy György, az Avasi Gimnázium nyugdíjas matematikafizika szakos tanára


„Nem élt belőle több, és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

(Kosztolányi Dezső)
Mély fájdalommal búcsúzunk kolléganőnktől, barátunktól, Kisfaliné Liptai Katalintól. A mi Katinkánktól, Katótól, ahogy diákok százai nevezték, Frau Kisfalitól.

Iskolánk első tanárgenerációjához tartozott, 29 évig erősítette az avasi csapatot, 29 évig volt meghatározó tagja a gimnázium életének. Igazi vérbeli tanáregyéniség, akinek a tanítás volt az élete. Számára az Avasi nem egyszerű munkahely volt, hanem maga az iskola, a mi iskolánk. Mint sok elhivatott tanár, ő is gyakran helyezte a család, a magánélet elé a hivatását.

Szerteágazó tevékenysége, kiváló emberi és szakmai kvalitása hozzájárult az Avasi kulturális és szakmai sikereihez. Négy osztály útját egyengette osztályfőnökként a sikeres érettségiig, másoknak pótosztályfőnökként segített.

Német kéttannyelvű diákok generációinak tanított a célnyelv mellett történelmet német nyelven, adott hatalmas szókincset, megbízható, használható nyelvtudást, segítette őket felsőfokú DSD nyelvvizsgához. Általa szerették meg tanítványai a német nyelvet és a történelmet.

A kezdetektől főszervezője és koordinátora volt a máig sikeresen működő simmerni német cserekapcsolatunknak.

Közel ezer avasistának szervezte meg a diákcserét, biztosított ezzel bepillantást a német kultúrába és hétköznapokba. A program több évtizedes sikere nagyban köszönhető az ő lelkes hozzáállásának.

Tudjuk, hogy egy jó tanárnál nem elegendő a biztos szaktárgyi tudás, és felkészültség, legalább olyan fontos az emberi tényező. Katika nemcsak tanított és adta át tudását mint kiváló szaktanár. Szeretett osztályfőnök volt, akihez diákjai, a gyerekei, ahogy ő hívta őket, bármilyen problémával fordulhattak. Empatikus, higgadt és széles látókörű, de kellően rugalmas is volt.

Tapasztalt kollégaként sokszor adott tanácsot. Tapasztalatait, tudását megosztotta velünk. Szilárd értékrendű, egyenes ember volt, aki nyíltan, de nem sértőn vállalta a véleményét. Humora mindig jobb kedvre derített bennünket a tanáriban.

Betegségét emberi tartással viselte, az utolsó percig tanított, tette a dolgát. Egy emberként bíztunk gyógyulásában.

Drága Kati, örökké hiányozni fogsz, nélküled szegényebb lett az Avasi Gimnázium.

Emlékedet szertetettel megőrizzük, nyugodj békében!


Tóth Ottóné Mariann halálára

Gyászol az Avasi Gimnázium. 2020. november 11-én kaptuk a szomorú hírt, hogy munkatársunk Mariann, hosszan tartó, türelemmel és méltósággal viselt betegségben, életének 57. évében eltávozott közülünk.
„… és futott, telefonált

és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündöklött a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.”

/Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd/
30 éven át intézte iskolánk gazdasági ügyeit. Minden diák ismerte, ahogyan ő is minden diákot. Hiszen az étkeztetés ügyes-bajos dolgait ő intézte, s mindig tudta, hogy a hatszáz avasista közül ki nem rendezte még a számláját. Név szerint szólított minden tanulót, s igyekezett megoldani mindannyiunk gondjait.

Harmóniában tudta tartani az iskolánk iránti elköteleződését és a családjáról való gondoskodását. Mosolygós, mindig jó kedélyű, nyugodt kolléga volt, aki feladatkörén túl is igyekezett másokon segíteni.

Pontossága, lelkiismeretessége, becsületessége irányadó volt. Amikor betegsége elszakította az Avasitól, hiánya napról napra nőtt, s az üres szobája aggodalommal és fájdalommal töltött el bennünket.

A fájdalom és az űr itt marad.
Veled, Mariann, maradjon a szeretetünk!

Tetszik: 
Average: 4.8 (4 votes)

Avasi Gimnázium

Az iskola címe:

3524 Miskolc, Klapka György u. 2.

E-mail:

titkarsag@avasi.hu
avasi.gazd@gmail.com

OM azonosító: 029 264
Telephelykód: 001 (KLIK 048 007)

Telefon

   +36 (46) 562-289 porta
   +36 (46) 562-287 tanári
   +36 (46) 562-289 titkárság
   +36 (30) 460-1886, +36 (30) 462-9377
   +36 (46) 366-620 igazgató
   +36 (46) 562-286 gazdasági iroda
   +36 (46) 364-603 testnevelői és konyha

Fax: +36 (46) 562-290

QR-kód

Web

A honlappal kapcsolatos észrevétel, vélemény, javaslat, kérdés...kapcsolat

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer